SAFE i KCA 2015

Per Gerhard Hallem                     leder                                    (GFB) Bjarte Lygre                                   nest leder                            (GFC) Roy Vegar Hope                            styremedlem                      (OSB) Bård Arne […]

Godtgjørsle for overtid/utkalling

Der finnes ingen arbeidsrett dom på dette punktet. Men Statoil praktiserer medgått tid under debrief og HMS-møter. Når det «jobbes» fysisk som utsjekk av brannskap med påfølgende oppgraderinger/ påfyll osv. betales normal overtid. Utkall med minimum to timer i kompensasjon, utbetales kun når du kalles ut uforutsett etter ordinær arbeidstid. Tariffavtalen regulerer dessverre ikke tydelig […]

ÅRSMØTE SAFE-klubben i KCA 2015

Blir som tidlegare kunngjort; 11. mars 2015 Scandic Neptun Hotell i Bergen Kl 1800-2000 Årsmøtesaker i samråd med vedtektene; Valg av møteleder Godkjenning av innkalling Valg av referent og 2 til å godkjenne referat Årsmelding 2014 Godkjenning av regnskap Budsjett Kontingent lokal andel Handlingsplan 2015 Innkomne forslag Valg av nestleder, styremedlem, varamedlem og valgkomite Nestleder […]

SAFE info jan 15

Her følger litt informasjon fra styret januar 2015 Politisk streik 28. januar 2015; Alle medlemmer som er på jobb, vert oppmoda om å delta i politisk markering mot forslag til endringene i AML . Aksjonen vil vare fra kl 14-16, men forutsetter at brønnsituasjonen tillet dette. Bedrifta er varsla om ovanforståande. Fagbevegelsen til politisk streik […]

Fagbevegelsen til politisk streik 28. januar til forsvar for AML

LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven». De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige […]

Julebrev fra styret

SAFE i KCA 2014 – Årsmøte 2015

Ebolautbrudd i Vest-Afrika – anbefalinger knyttet til utreise til innretninger på norsk sokkel

Norsk olje og gass har mottatt henvendelser fra flere operatører der man ber Norsk olje og gass om å utarbeide felles anbefalinger for bransjen relatert til ebolautbruddet i Vest-Afrika. Risiko for ebolautbrudd i Norge vurderes som svært lav av norske helsemyndigheter. Det vises her til Folkehelseinstituttet, www.fhi.no Norsk olje og gass anbefaler likevel at bransjen […]

Referat styremøte SAFE-klubben i KCA 5. November

Scandic Strand hotell, kl 10-17 Til stades; Per G. Hallem Dan Frode Karlsen (delvis på telefon) Bjarte Lygre Roy Vegar Hope – orientert på telefon Meldt forfall; Bård Arne Thowsen 1.Gjennomgang av referat sist styremøte 24.09.2014 Møtereferat gjennomgått, OK 2.Gjennomgang av økonomi i klubben Økonomien er bra, har pr. idag 112 800,-. 76 medlemer. 3. […]

SAFE september 2014

Nytt fra SAFE-klubben i KCA Deutag Sommeren er passert, det var klubbledermøte i slutten av juni på Sola, der bl.a. organisasjonstilhørighet ble drøftet. Protokoll hos Riksmekleren SAFE-NOG ble signert, selv om vi ikke akkurat kan juble over resultatet, noe som selvsagt skyldes at en av foreningene signerte avtalen lenge før resultater var oppnådd i forhandlingene […]

SAFE avventer Arbeidsrettens dom

 NHO/Norsk olje og gass stevnet 12. juni YS/SAFE for Arbeidsretten da de mente at SAFEs  plassoppsigelse av 154 SAFE-medlemmer i Esso Norge AS var ulovlig. Saken er nå til behandling i Arbeidsretten, men dom vil ikke foreligge før tidligst 23. juni. SAFE ønsker ikke å gjøre noe som kan vise seg å være ulovlig, og […]