Julebrev fra styret

SAFE i KCA 2014 – Årsmøte 2015

Ebolautbrudd i Vest-Afrika – anbefalinger knyttet til utreise til innretninger på norsk sokkel

Norsk olje og gass har mottatt henvendelser fra flere operatører der man ber Norsk olje og gass om å utarbeide felles anbefalinger for bransjen relatert til ebolautbruddet i Vest-Afrika. Risiko for ebolautbrudd i Norge vurderes som svært lav av norske helsemyndigheter. Det vises her til Folkehelseinstituttet, www.fhi.no Norsk olje og gass anbefaler likevel at bransjen […]

Referat styremøte SAFE-klubben i KCA 5. November

Scandic Strand hotell, kl 10-17 Til stades; Per G. Hallem Dan Frode Karlsen (delvis på telefon) Bjarte Lygre Roy Vegar Hope – orientert på telefon Meldt forfall; Bård Arne Thowsen 1.Gjennomgang av referat sist styremøte 24.09.2014 Møtereferat gjennomgått, OK 2.Gjennomgang av økonomi i klubben Økonomien er bra, har pr. idag 112 800,-. 76 medlemer. 3. […]

SAFE september 2014

Nytt fra SAFE-klubben i KCA Deutag Sommeren er passert, det var klubbledermøte i slutten av juni på Sola, der bl.a. organisasjonstilhørighet ble drøftet. Protokoll hos Riksmekleren SAFE-NOG ble signert, selv om vi ikke akkurat kan juble over resultatet, noe som selvsagt skyldes at en av foreningene signerte avtalen lenge før resultater var oppnådd i forhandlingene […]

SAFE avventer Arbeidsrettens dom

 NHO/Norsk olje og gass stevnet 12. juni YS/SAFE for Arbeidsretten da de mente at SAFEs  plassoppsigelse av 154 SAFE-medlemmer i Esso Norge AS var ulovlig. Saken er nå til behandling i Arbeidsretten, men dom vil ikke foreligge før tidligst 23. juni. SAFE ønsker ikke å gjøre noe som kan vise seg å være ulovlig, og […]

Info siste nytt!

Nytt om bemanning og tariff Det har vært en del møter med med Kca personal og ledelse angående bemanningssituasjon i.f.m stopp på GFB » og oppbemanning på Oseberg B» Da bedrift hevder en overtallighet på 30 mann fra 1. Juni, blir det nå innkalt til nytt møte på Tirsdag 25.03.2014, det vil opprettes en arbeidsgruppe […]

Referat styremøte Safe i Kca Deutag

Her følger et referat fra styremøtet som var den 26.02.2014 På Scandic Strand hotell i Bergen kl 10-14 Godkjenning av innkalling. OK, leder, nestleder + Eirik Storvold møtte. Bjarte-referent Gjennomgang av regnskap; Per leverer regnskap fram til 25/2-2014 til Økonomi og Data for godkjenning Handlingsplan 2014 Jobbe for å få tillitsvalgte på alle skift/plattformer Medlemstall […]

Viktig info, forslag til styret

Oppfordrer alle medlemmer til å lese gjennom dette forslaget. Forslag til styre i SAFE-klubben i KCA Deutag Drilling Norge AS på konstituerende årsmøte 25. Februar 2014;   Har på eget initiativ kontaktet nedenforstående personer for å få på plass ett formelt styre i SAFE i KCA.   Av praktiske årsaker, har jeg kontaktet personer som […]

Januar 2014

Et nytt år, med mange oppgaver og utfordringer Vi skal nå alle over på Norsk Olje og Gass avtalen, fra Juni 2014, NR avtalen bortfaller? Safe i Kca Deutag, planlegger Årsmøte Januar/Februar, og i den forbindelse ønsker vi engasjerte medlemmer som forhåpentlig kan være med og drive Safe Klubben i Kca Deutag. Det skal på […]

Info fra Safe klubben

INFO fra Safe klubben Safe i Kca Deutag ønsker nye medlemmer velkommen! Vi har fått 9 nye medlemmer, men ifm. nedbemanning i selskapet mistet 8 medlemmer. Pr. 01.05.2013 er vi 99 registrerte i Safe sitt medlemsregister. Som sikkert kjent blant de fleste ble årsmøtet utsatt grunnet sykdom. I forbindelse med planlegging av årsmøtet i Safe […]