Info siste nytt!

Nytt om bemanning og tariff Det har vært en del møter med med Kca personal og ledelse angående bemanningssituasjon i.f.m stopp på GFB » og oppbemanning på Oseberg B» Da bedrift hevder en overtallighet på 30 mann fra 1. Juni, blir det nå innkalt til nytt møte på Tirsdag 25.03.2014, det vil opprettes en arbeidsgruppe […]

Referat styremøte Safe i Kca Deutag

Her følger et referat fra styremøtet som var den 26.02.2014 På Scandic Strand hotell i Bergen kl 10-14 Godkjenning av innkalling. OK, leder, nestleder + Eirik Storvold møtte. Bjarte-referent Gjennomgang av regnskap; Per leverer regnskap fram til 25/2-2014 til Økonomi og Data for godkjenning Handlingsplan 2014 Jobbe for å få tillitsvalgte på alle skift/plattformer Medlemstall […]

Viktig info, forslag til styret

Oppfordrer alle medlemmer til å lese gjennom dette forslaget. Forslag til styre i SAFE-klubben i KCA Deutag Drilling Norge AS på konstituerende årsmøte 25. Februar 2014;   Har på eget initiativ kontaktet nedenforstående personer for å få på plass ett formelt styre i SAFE i KCA.   Av praktiske årsaker, har jeg kontaktet personer som […]

Januar 2014

Et nytt år, med mange oppgaver og utfordringer Vi skal nå alle over på Norsk Olje og Gass avtalen, fra Juni 2014, NR avtalen bortfaller? Safe i Kca Deutag, planlegger Årsmøte Januar/Februar, og i den forbindelse ønsker vi engasjerte medlemmer som forhåpentlig kan være med og drive Safe Klubben i Kca Deutag. Det skal på […]

Info fra Safe klubben

INFO fra Safe klubben Safe i Kca Deutag ønsker nye medlemmer velkommen! Vi har fått 9 nye medlemmer, men ifm. nedbemanning i selskapet mistet 8 medlemmer. Pr. 01.05.2013 er vi 99 registrerte i Safe sitt medlemsregister. Som sikkert kjent blant de fleste ble årsmøtet utsatt grunnet sykdom. I forbindelse med planlegging av årsmøtet i Safe […]

Info til alle Safe medlemmer

Informasjon om bemanningssituasjonen i KCA Deutag og litt til. I dag utgår frist for innsending av nominasjonsseddelen til kandidater til styret i Kca Deutag, styret håper de fleste har send inn sine forslag. Det har vært en økende kontakt med Safe klubben, der vi har mottatt mange henvendelser fra medlemmer med forskjellige spørsmål og problemstillinger. […]

Til SAFE`s medlemmer i KCA Deutag

Vi har med dette gleden av å informere dere om at det nå er etablert SAFE Klubb i KCA Deutag. Vi er pr. i dag 100 medlemmer. Klubben er registrert i Brønnøysundregisteret, vi har opprettet bankkontonummer og vi har fått vår egen hjemmeside; safeikcadeutag.no Undertegnede har, sammen med Hogne Reme og Bjørn Tore Kjelstadli dannet […]