Informasjon frå SAFE-klubben KCA Deutag. Nye kontraktar – borestans – mannskap

Informasjon frå SAFE-klubben i KCA Deutag medio April 18   • Møte med bedrifta tirsdag 10.april 2018; • Planlegg virksomhetsoverdragelse Gullfaks A-B-C til Archer. Vidare møter mellom bedriftene denne veka. • Vil truleg medføre overtallige landansatte • Borestans Kvitebjørn august; skal ikkje medføre oppseiingar offshorepersonell, men omrokkeringar. • Stor bruk vikarar, fagforeningane ynskjer ikkje permitteringar […]

Kontrakter Statoil – KCA

KCA Deutag Drilling Norge AS har som kjent levert nye priser m.m. til Statoil, blant annet for de felt vi allerede har boring på, samt de andre faste installasjonene med noen unntak (Kvitebjørn/Veslefrikk). SAFE klubben i KCA har vært med på deler av drøftelsene internt, men fagforeningene er ikke kjent med hverken pris eller bemanning […]