Informasjon fra Safeklubben august/sept 18

Informasjon SAFE-klubben i KCA Deutag 31. august 2018 Lokale forhandlingar; Me var innkalla til lokale forhandlingar tysdag 28.august, men dette vart utsett av leiinga i KCAD. Ny dato er ikkje sett i skrivande stund. Uansett vil tillegg gjelde frå 1.juli 2018. Men, det hastar for dei individuelt lønna som skal over til Archer 1/10-18! Me […]

Informasjon frå SAFE-klubben august 2018

  Sommaren snart over, streika er over, og 2 veker sidan sommarferien var over  Streika på rederiområdet; Streika på område rederi vart avslutta etter 10 dagar, då me fekk fullt gjennomslag for ikkje å miste pensjonsrettane. I KCA Deutag var det berre på Askepott streika vart sett i gong, og var i vel 2 […]

Siste nytt fra lederen mai 2018

Forhandlingar sokkelavtalen; SAFE-NOG 2.-4. mai skal me i forhandlingar med Norsk Olje – og Gass (NOG) på Vassenden-Forus. Her er det representantar frå alle klubbane som er knytt til avtalen. Dette utgjer forhandlingsutvalet til SAFE. Dei største klubbane, til dømes Statoil, har fleire representantar, men me får berre ein. Oljeoverenskomsten sokkel har 3 grupper; operatør, […]