Enighet i mekling på rederiområdet – flyteriggavtalen

Resultat av meklinga når vi kom til enighet kl 01 natt til 17.juni 2021 Kr 24 500,- generelt tillegg for alle. Økt nattillegg kr 3,50- til kr 90,- pr time Økt helligdagstillegg med kr 60,-. Til kr 2110,- pr.dag. Ramme 2,7% til individuelt lønna inkludert generelt tillegg. Tillegget utgjør 3,31% i snitt for de tarifferte, […]

Lønnsoppgjøret for rederiområdene er i havn

Tariff-og hovudoppgjer SAFE-Norges Rederiforbund 2020 SAFE har vært i forhandlinger i Oslo med Norges Rederiforbund 22.-24.oktober 2020 Forhandlingsutvalet på 21 personar frå alle klubbane på området og forbundsleiinga har vært samla i koronasikre møter på hotell, der «Engere utval» har hatt møtene med rederiforbundet.Første dag vart krava lagt fram, og grunngitt.Andre dag kom første skriftelege […]