Informasjon SAFE-klubben tidleg juni 2022

Forhandlingar – brudd – plassfratredelse – mekling – streik ?? Det nærmar seg no mekling på sokkeloppgjeret, 10.-11.juni 2022. Om ein ikkje finn ei løysing på meklinga, vert alle våre medlemer på sokkelavtalen, altså dei tarifferte, tekne ut i konflikt.  Det same gjeld Industri Energi sine medlemer i KCA Deutag Drilling Norge AS. Brønnar skal […]

Siste nytt fra lederen mai 2018

Forhandlingar sokkelavtalen; SAFE-NOG 2.-4. mai skal me i forhandlingar med Norsk Olje – og Gass (NOG) på Vassenden-Forus. Her er det representantar frå alle klubbane som er knytt til avtalen. Dette utgjer forhandlingsutvalet til SAFE. Dei største klubbane, til dømes Statoil, har fleire representantar, men me får berre ein. Oljeoverenskomsten sokkel har 3 grupper; operatør, […]