Første styremøte i Safe KCA

Vil du være med å bestemme fremtiden til Safe i Kca? Da er det på tide og planlegge Safe i KCA Deutag`s 1. Styremøte, som vi håper å få til 13. -14. Mars. (litt usikkert ennå). Dette vil bli i Bergen, og det skal velges ett styre, styremedlemmer, og vara styremedlemmer. Interimstyret ønsker forslag til […]