Brudd i NR-forhandlingene

SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i. Etter flere magre år hvor riggarbeiderne har tatt sin del av ansvaret, med lav lønnsutvikling og kontinuerlig effektivisering, mener SAFE at tiden er inne for en rettferdig fordeling av verdiskapningen. Underveis i forhandlingene ble SAFE, […]

Enighet i oppgjøret med NR

SAFE og Industri Energi ble i natt enige med Norges Rederiforbund om årets tariffoppgjør. Det innebærer blant annet et generelt tillegg på 2,5 prosent, dog minimum 15.000 kroner. DVO’er får et ytterligere tillegg på 6.000 kroner. – Vi synes oppgjøret er godt, men likevel i tråd med de rammene som har vært i årets andre […]