SAFElement 08.11.18

Hei folkens her er siste nyhetsbrev fra SAFE sentralt. Klikk på linken og les 🙂 SAFElement 08.11.2018

Informasjon frå SAFE-klubben august 2018

  Sommaren snart over, streika er over, og 2 veker sidan sommarferien var over  Streika på rederiområdet; Streika på område rederi vart avslutta etter 10 dagar, då me fekk fullt gjennomslag for ikkje å miste pensjonsrettane. I KCA Deutag var det berre på Askepott streika vart sett i gong, og var i vel 2 […]

SAFE seiret i arbeidsretten igjen – og info frå SAFE

Her er siste nyhetsbrev fra SAFE sentralt datert 7 juli 2018, les om seier i arbeidsretten, Piper Alpha og Turøyulykken. Klikk på linken under her: SAFElement 06.07.2018

Nyhetsbrev fra SAFE juli 2017

Her er et nyhetsbrev fra SAFE sentralt juli 2017. Informasjonen gjelder den brennaktuelle saken om opphevelsen av flyforbudet for Super Puma-helikoptrene. Nyhetsbrev fra SAFE, juli 2017