Informasjon påsken 2020 Fagforeningen i KCA Deutag

Det har vært mykje informasjon i seinare tid, og truleg har ikkje alt nådd fram til medlemene. Har 13 sider med stikkord frå møter med forbund, KCA Deutag, områdemøter rederi-og sokkel, som eg skal spare dykk for. Men i tider som dette er no underteikna glad for å være i ein særs effektiv organisasjon som […]

Påskenytt fra Safe i KCA

Påskeinformasjon  SAFE-klubben i KCA Deutag Forhandlingar sokkelavtale; STREIK over påske? Det vart den 22/3,  brot i forhandlingane mellom YS (vår hovudorganisasjon) og NHO. Partane vart ikkje samde om økonomisk ramme for oppgjer, endringar i AFP eller tenestepensjon. Ein vart heller ikkje samde om kap.8 i industrioverenskomst som omhandlar reis, kost og losji. YS har difor […]