Protokoll permittering GF og Kvitebjørn komp.pool

Vedlagt følger signert protokoll etter møte ledelsen ifm. permitteringer av Gullfakspersonell; Bedrifta har ikkje trekte permitteringsvarselet, men om nokon på Gullfaks vert råka, skal dei tilbake på lista for Gullfaks 1/10-18. Når det vert faseendring (vedlikehald) på Kvitebjørn vil desse gå til kompetansepool fram mot Ringhorne-oppstart. Dette for å mellombels dekke opp fråvær/ekstra prosjekt m.m. […]

Borestans – oppgradering – permiteringsvarsel Gullfaks C

Statoil har varslet faseskifte til vedlikehold ifm. oppgraderingsarbeid på Gullfaks C. Dette vil evt kun ramme de som er på Gullfaks C. Det er sendt varsel til alle på Gullfaks C på mail, og betinget varsel sendes ut 26. februar 2016. Perioden det gjelder er fra 15. april – planlagt 60 dager. Hvor mange, om […]