Protokoll permittering GF og Kvitebjørn komp.pool

Vedlagt følger signert protokoll etter møte ledelsen ifm. permitteringer av Gullfakspersonell; Bedrifta har ikkje trekte permitteringsvarselet, men om nokon på Gullfaks vert råka, skal dei tilbake på lista for Gullfaks 1/10-18. Når det vert faseendring (vedlikehald) på Kvitebjørn vil desse gå til kompetansepool fram mot Ringhorne-oppstart. Dette for å mellombels dekke opp fråvær/ekstra prosjekt m.m. […]

Arbeidsrett – protokoll – skiftendring NOG

Skiftendring – NOG-avtale Vedlagt følger en gammel protokoll, som fortsatt gjelder for skiftendring. Den omhandler blant annet at en ikke får skiftendring kompensert (svingskift) etter endt oppholdsperiode. Les om det her: Protokoll