Arbeidsrett – protokoll – skiftendring NOG

Skiftendring – NOG-avtale Vedlagt følger en gammel protokoll, som fortsatt gjelder for skiftendring. Den omhandler blant annet at en ikke får skiftendring kompensert (svingskift) etter endt oppholdsperiode. Les om det her: Protokoll