Årsmøte SAFE-klubben i KCA 2017

Det blir årsmøte i SAFE-klubben i KCA  februar 2017 kl 1000 i Bergen.  Årsmøtet blir ope for alle medlemer, tillitsvalgte har stemmerett. Sakliste ihht. vedtekter. Det kjem meir informasjon om stad og påmelding. Styret

Styremøte 21.05.2014

Referat fra forrige styremøte Opning av møte kl.10.00 1.Gjennomgang av møtereferat fra sist styremøte 09.04.2014 2.Per informerte om status økonomi og gjennomgang av konto fram til 20.05 3.Bjarte fortaldte om lønnsforhandlingane.Gjennomgang av punktene som var med i forhandlingane. Forhandlingsutvalget skal til meklingsmannen 16-17/6 for forhandlingar. 4.SAFE-KCA klubbavtale intet nytt å melde her. 5. Per har […]

Referat styremøte Safe i Kca Deutag

Her følger et referat fra styremøtet som var den 26.02.2014 På Scandic Strand hotell i Bergen kl 10-14 Godkjenning av innkalling. OK, leder, nestleder + Eirik Storvold møtte. Bjarte-referent Gjennomgang av regnskap; Per leverer regnskap fram til 25/2-2014 til Økonomi og Data for godkjenning Handlingsplan 2014 Jobbe for å få tillitsvalgte på alle skift/plattformer Medlemstall […]