Julebrev fra styret

SAFE i KCA 2014 – Årsmøte 2015

Referat styremøte SAFE-klubben i KCA 5. November

Scandic Strand hotell, kl 10-17 Til stades; Per G. Hallem Dan Frode Karlsen (delvis på telefon) Bjarte Lygre Roy Vegar Hope – orientert på telefon Meldt forfall; Bård Arne Thowsen 1.Gjennomgang av referat sist styremøte 24.09.2014 Møtereferat gjennomgått, OK 2.Gjennomgang av økonomi i klubben Økonomien er bra, har pr. idag 112 800,-. 76 medlemer. 3. […]

SAFE september 2014

Nytt fra SAFE-klubben i KCA Deutag Sommeren er passert, det var klubbledermøte i slutten av juni på Sola, der bl.a. organisasjonstilhørighet ble drøftet. Protokoll hos Riksmekleren SAFE-NOG ble signert, selv om vi ikke akkurat kan juble over resultatet, noe som selvsagt skyldes at en av foreningene signerte avtalen lenge før resultater var oppnådd i forhandlingene […]

Styret i SAFE KCA 2014

Her er det nye styret i Safeklubben i KCAD Leder : Per Gerhard Hallem, mek. – Gullfaks B 2år Nestleder : Bjarte Lygre, ass. driller – Gullfaks C 1år Styremedlem : 1. Dan Frode Hauge Karlsen, – BVO – Gullfaks A 2år 2. Bård Arne Towsen, – Derricmann – Oseberg B 1år 3. Roy Vegar […]

Viktig info, forslag til styret

Oppfordrer alle medlemmer til å lese gjennom dette forslaget. Forslag til styre i SAFE-klubben i KCA Deutag Drilling Norge AS på konstituerende årsmøte 25. Februar 2014;   Har på eget initiativ kontaktet nedenforstående personer for å få på plass ett formelt styre i SAFE i KCA.   Av praktiske årsaker, har jeg kontaktet personer som […]

Valg av styre i KCA

Det nærmer seg, har du gitt dine stemmer? Valg i KCA Deutag Drilling Norge AS Det nærmer seg tiden for å sende stemmeseddel med kandidater til styret i KCA. Alle ansatte skal ha fått tilsendt kandidatliste og stemmeseddel. Stemmesedlene bør være postlagt innen 11. mars, om du ikke allerede har sendt denne. Du kan stemme […]

Husk styrevalget i KCA

SAFE i KCA ønsker å være representert i styret, husk og gi din stemme! Valg av styret i Kca Deutag. Styret i Safe oppfordrer alle våre medlemmer til og bruke stemmeretten, samt gjøre våre medlemmer oppmerksom på hvem som representerer klubben SAFE. Nominerte kandidater i Safe i Kca Deutag : Bjarte Lygre Per Gerhard Hallem […]

Første styremøte i Safe KCA

Vil du være med å bestemme fremtiden til Safe i Kca? Da er det på tide og planlegge Safe i KCA Deutag`s 1. Styremøte, som vi håper å få til 13. -14. Mars. (litt usikkert ennå). Dette vil bli i Bergen, og det skal velges ett styre, styremedlemmer, og vara styremedlemmer. Interimstyret ønsker forslag til […]