Oppsummering av årsmøte og tillitsvalgtkonferanse

Tirsdag: Årsmøte blei avholdt i Antons Kulturhistoriske Senter i Samnanger. Rundt 20 stk møtte opp, inkl styret. Ordførar i Samnanger, Knut Harald Frøland, ønska oss velkomen. Nytt styre blei konstituert og utvida med 1 medlem, totalt 8 stk i styret frå 2019. Me fekk også ein interessant og lærerik omvisning av Anton og hans museum på Frøland. […]

Årsmøte-og tillitsvalgtkonferansen 2019

Årsmøtet i klubben vert tysdag 12.februar kl 1200 I lokala til Antons kulturhistoriske museum i Samnanger. Det er dei tillitsvalte som utgjer årsmøtet, og desse skal no ha fått innkalling. Saker som ein ynskjer å ta opp på årsmøtet(innkomne forslag), må være styret i hende 29.januar 2019, i samråd med vedtektene for klubben Om andre medlemer […]