Stipendsøknader hele året

Er du under utdanning? Da kan du få stipend. Stipendsøknader til SAFEs utdanningsfond vil ikke lenger operere med halvårlige søknadsfrister. Nå behandles søknader fortløpende. Første tildelingsmøte er mandag 7. april. Hvor mye som blir gitt i stipend avhenger av størrelse på utgifter, antall søkere og størrelse på utdanningsfondet. Stipend kan gis til medlemmer som tar utdanning […]