Valg av ansattes representant til styret i KCA Deutag Drilling Norge AS 2017

Det er nå åpnet for valg av ansattes representanter til styret i KCA Deutag Drilling Norge AS. De som er ansatt i KCA MODU allerede har ikke stemmerett til dette. De ansatte kan velge 3 representanter og 5 varamedlemer. Som ved forrige valg har vi nå og ett samarbeid med Lederne og landansatte mht. kandidatene. […]

Valg av styre i KCA

Det nærmer seg, har du gitt dine stemmer? Valg i KCA Deutag Drilling Norge AS Det nærmer seg tiden for å sende stemmeseddel med kandidater til styret i KCA. Alle ansatte skal ha fått tilsendt kandidatliste og stemmeseddel. Stemmesedlene bør være postlagt innen 11. mars, om du ikke allerede har sendt denne. Du kan stemme […]