Samling for verneombud i SAFE 27.-28.november 2018

SAFE arrangerer verneombudsamling 27.-28.november 2018 på Sola Strandhotell. Det er HMS-utvalget i SAFE som arrangerer samlinga, som går frå lunch til lunch. HMS-utfordringar skal drøftast, PTIL vert med, Samarbeid for sikkerhet er på timeplanen, sjå vedlagt program. SAFE eller bedrifta dekker utgifter med samlinga inkludert reise. Også nyinnmeldte verneombud kan delta 🙂 Det er avgrensa […]