Tariff/Hovedavtaler

NR Tariffavtale 2016-2018

Samleversjon-SOKSAFE-2018-FINAL-med-felleserklæring

Lønnstabell-SAFE-fra-1.-juni-2018

Lønnstabell SAFE fra 1. juni 2019


NOG Overenskomst sokkel 2016-2018

Lønnstabell-sokkeloverenskomsten 2018

Protokoll lønsforhandlingar signert SAFE – OAF – Lederne, landtilsette og individuellt avlønna plattformboring 2018

Protokoller

23.06.2020 Då er protokoll for ansiennitet mellom KCA Deutag Drilling Norge og KCA Deutag MODU Operations på plass. Ein får med seg ansiennitet begge vegar, og kan søke ledig stilling i begge selskap. Ved reduksjonar, tel ansienniteten i det selskapet ein er i når reduksjonen kjem. Altså ansiennitet begge veier.