Tariff/Hovedavtaler

NR Tariffavtale 2016-2018

Samleversjon-SOKSAFE-2018-FINAL-med-felleserklæring

Lønnstabell-SAFE-fra-1.-juni-2018

Lønnstabell SAFE fra 1. juni 2019


NOG Overenskomst sokkel 2016-2018

Lønnstabell-sokkeloverenskomsten 2018

Protokoll lønsforhandlingar signert SAFE – OAF – Lederne, landtilsette og individuellt avlønna plattformboring 2018

 

Protokoller