Tariff/Hovedavtaler

Flyttbare installasjoner

NR Tariffavtale 2016-2018

Protokoll NR 2020

Lønnstabell SAFE fra 1 juni 2020


Faste installasjoner

Sokkelavtalen SAFE 2020-2022 (002)

Lønnstabell-sokkeloverenskomsten 2019-2020

Protokoll lønsforhandlingar signert SAFE – OAF – Lederne, landtilsette og individuellt avlønna plattformboring 2018

 

Div Protokoller

23.06.2020 Då er protokoll for ansiennitet mellom KCA Deutag Drilling Norge og KCA Deutag MODU Operations på plass. Ein får med seg ansiennitet begge vegar, og kan søke ledig stilling i begge selskap. Ved reduksjonar, tel ansienniteten i det selskapet ein er i når reduksjonen kjem. Altså ansiennitet begge veier.