Uke info til Safe medlemmer 2013

SAFE i KCA DeutagHer følger litt informasjon fra klubbstyret

Vi er nå kommet til Januar 2013. og styret vil ønske alle medlemmer i Safe i Kca Deutag, et Godt Nyttår!

Klubben har vert aktiv i hele jule & nyttårshelgen med div. saker fra medlemmer. Det har ikke vert så lett og gi svar på alle spørsmål grunnet alle Helligdagene. Det har vert mange som har tatt ut en del fri dager på kontoret, og derfor begrenset med ledelse og annet personell. men vi prøver og svare alle så snart vi kan.

I forbindelse med oppstart av Safe klubben er det en del utgifter til registreringsgebyr i Brønnøysund,registrering av domener, kontor rekvisita, med mer.

Til informasjon arbeider styret med å få alle Safe medlemmer på trekk 20.01.2013 (Januar lønn ). Det vil der bli trukket + kroner 60 som går til medlems konto til Safe i Kca Deutag klubben.

Ellers så har det vert, og blir en del møtevirksomhet på Espehaugen på kontoret, KCA Deutag, med ledelsen, og andre. Vi vil arbeide for og håper også på et godt samarbeid i 2013 med Industri & Energi, og ellers andre foreninger i Kca Deutag.

Vil ellers minne om at det er ønskelig å ha 1 plasstillitsvalgt/kontaktperson pr. skift ute på plattformene for formidling av nyheter og informasjon. Jeg håper dere kan diskutere dette ute og foreta valg så snart som mulig.

For å få klubben til å fungere er det viktig at medlemmene engasjerer seg og er villig til å påta seg tillitsverv. Det er også viktig at styret får tilbakemelding fra medlemmene om saker og ting som skjer ute. Oppfordringen er herved gitt, så det er bare å melde seg.

SAFE arbeider for et GODT & SIKKERT 2013 for KCA DEUTAG Drilling Norge AS.

Mvh.
Per Gerhard Hallem
Leder
Safe i Kca Deutag

 

Skriv ut siden