Uke INFO

Her følger litt informasjon fra leder og nestleder i Safe klubben i KCA

Årsmøte ble avholdt 25.02.14

Styremøte ble avholdt 26.02.2014

Regnskap innlevert for godkjenning til Økonomi & Data / Bergen.

Parallelt med forhandlingene for NR avtalen, vil SAFE i KCAD også være med i forhandlingene på avtale mot overenskomst Norsk Olje og Gass.

Vi har allerede meldt inn noen punkt vi ønsker «harmonisert» mot NR-tariffavtalen.

Møte med bedriften 03.03.2014 angående bemanningssituasjonen i.f.m. Stopp og nedbemanning Gullfaks B» og oppbemanning på Oseberg B»

Opplysningsmøte 05.03.2014 med bedriften angående utløp av NR – tariffavtale 01.06.2014 for tidligere Archer-ansatte, og videre overgang til Norsk Olje og Gass avtalen.

Safe i Kca vil her i samråd med SAFE sentralt kreve overgangsforhandlinger før evt. endring i avtaleforhold.

Tillitsvalgte på skift,

Styret vil ta kontakt der det er flere medlemmer pr. skift for valg av tillitsvalgt.

Hvor valg allerede er gjennomført, vennligst meld inn til styret ved leder/nestleder dato for valg og hvilket skift valget gjelder, og kontaktinfo. for tillitsvalgt.

På årsmøtet ble det budsjettert med materiell til profilering av SAFE i KCA, dette kommer forhåpentligvis før sommeren.

Styret har mottatt en del tilbakemeldinger ved utsendt mail. der det er problemer med og få åpnet link/ vedlegg, dette er noe vi forsøker og få orden på. Problemet ligger mest sannsynlig hos leverandør av hjemmeside, og er kontaktet.

NB ! Alle medlemmer får en mail, og denne henviser videre til NY INFO på hjemmeside.

Mvh.

Styret i Safe i Kca Deutag.

Per / Bjarte

Skriv ut siden