Valg av ansattes representant til styret i KCA Deutag Drilling Norge AS 2017

Det er nå åpnet for valg av ansattes representanter til styret i KCA Deutag Drilling Norge AS.

De som er ansatt i KCA MODU allerede har ikke stemmerett til dette.

De ansatte kan velge 3 representanter og 5 varamedlemer.

Som ved forrige valg har vi nå og ett samarbeid med Lederne og landansatte mht. kandidatene.

Du kan selvsagt stemme på hvem du vil av de som står på valglistene, bare det skjer før 20. april 2017.

Du KAN stemme på INNTIL 8 kandidater.

Valg foregår kun elektronisk, alle ansatte har fått link til dette på «kca-mailen»

Våre kandidater i vårt uformelle samarbeid er;

Bjarte Lygre

Nestleder i SAFE-klubben i KCA

Operasjonsplanlegger/ass.borer Kvitebjørn

Helge Skorge

Lederne i KCA

Vedlikeholdsleder Oseberg C

Vidar Hollevik

Prosjektleder RDS Espehaugen

Ha ett godt valg!

Skriv ut siden