Informasjon fra SAFE-klubben i KCA Mai 2017

SAFE-kubben i KCA vart starta i 2012, og har no omlag 120 medlemmer. Det er 3 grupperingar, dei fleste jobbar på sokkel/plattformboring, me har ein del landansatte, i seinare tid har medlemstalet auka mykje på «flyt» (MODU). Dei siste månadene har klubbarbeidet hatt mest merksemd på organisering av vårt nye datterselskap KCA Deutag MODU, som […]

Valg av ansattes representant til styret i KCA Deutag Drilling Norge AS 2017

Det er nå åpnet for valg av ansattes representanter til styret i KCA Deutag Drilling Norge AS. De som er ansatt i KCA MODU allerede har ikke stemmerett til dette. De ansatte kan velge 3 representanter og 5 varamedlemer. Som ved forrige valg har vi nå og ett samarbeid med Lederne og landansatte mht. kandidatene. […]

SAFE – på Askeladden og Askepott

Traff nokre av medlemene våre på Kvitebjørn som skal over på dei nye Jack-upane som KCA Deutag MODU skal drifte. Om du ikkje allereie er medlem, kontakt ein av desse, eller undertegna for informasjon/ medlemskap. Eller gå inn på SAFE.no og meld deg inn. Me jobbar aktivt for å ivareta rettane til våre medlemer, også […]

SAFE Tariffkonferanse 2017 Sola

SAFE i KCAD har vært tilstede på tariffkonferansen 2017 og her er det som ble gjennomgått i løpet av dagen. Tariffkonferanse SAFE 21. Mars 2017 Clarion Hotell Air Stavanger – Sola Mellomoppgjør 50000 mistet jobbene i olje-og energisektoren Opprettholde kjøpekraft ++ Reallønn gått ned 3%. Konkurranseevne mot utland styrket vesentlig. Fallende effektivitet industri Reguleringsbestemmelse SAFE […]

Avtaler er klare for KCA MODU

SAFE-klubben I KCA har avtale med KCA module operation drilling units (MODU) om tilslutning på NR-avtalen, samt kontingentrekk for SAFE-medlemmer. Medlemmer som flytter over fra KCA til KCA MODU (Askeladden og Askepott) skal bli overført mht. lønnstrekk. Nye medlemmer melder seg inn på SAFE I KCA MODU. Om det oppstår problemer med dette, kontakt oss. […]

Det nye styret for 2017 og årsmelding

Styret i SAFE-klubben i KCA Deutag Drilling Norge AS etter årsmøtet 20. Februar 2017; Leder; Per Gerhard Hallem (ikke på valg ) Nestleder; Bjarte Lygre (2 år) Styremedlemmer; Bård Arne Thowsen (2 år) Dan Frode Hauge Karlsen (ikke på valg ) Raymond Magnussen (ikke på valg ) Varamedlemmer; Roy Vegar Hope (2 år) Hallvard Herland […]

Årsmøtet i SAFE-klubben KCA 2017

Mandag 20. februar 2017 kl 1000 Scandic Neptun, Bergen SAKLISTE; Valg av møteleder Godkjenning av innkalling Valg av referent og 2 til å skrive under referat Godkjenning av vedtekter/utvide styret pga. KCA Modu Godkjenne regnskap Budsjett Kontingent lokal andel Handlingsplan 2017 Innkomne forslag Valg av nestleder, sekretær, evt. styremedlem, valgkomite og revisor. Årsmøtet blir åpent […]

Årsmøte SAFE-klubben i KCA 2017

Det blir årsmøte i SAFE-klubben i KCA  februar 2017 kl 1000 i Bergen.  Årsmøtet blir ope for alle medlemer, tillitsvalgte har stemmerett. Sakliste ihht. vedtekter. Det kjem meir informasjon om stad og påmelding. Styret

Streikehefte for SAFE-medlemmer

Her er litt informasjon om arbeidskonflikten som medlemmene bør sette seg inn i om det skulle bli streik. Se vedlagt hefte på pdf. Streikehefte SAFE

Sokkelavtale – brudd – veien videre

Brudd i forhandlingene om sokkelavtale   30.mai 2016 begynte forhandlingene mellom Norsk olje-og gass, som ganske snart resulterte i brudd. Kravene fra arbeidsgiver mot oss var så dårlige, med 0 i tillegg, jobbe 122 timer uten overtidsbetaling, endring av arbeidsordning uten kompensasjon, dårligere vilkår for arbeid i kompetansepool, mindre bidrag til ordningen for tap av […]