Styret i SAFE KCAD

Styret i SAFE KCAD

Styret 2024

Leiar;                  

Bjarte Lygre            (ikkje på val)

Nestleiar sokkel;        

Raymond Magnussen     2 år

Nestleiar Modu/NR     

Knut Thomas Mogen    (ikkje på val)  Askeladden

Styremedlemer;         

Andreas Åsebø          2 år         Oseberg C

Kristian Stange        (ikkje på val)    Askeladden

Remy Rotherford         2 år         Ringhorne

Olav Nordskog        (ikkje på val)    Ringhorne

Stig Olav Larsen          2 år         Land/Modu

Ralf Risholt            (ikkje på val)    Askepott

Leif Øxnevad               2 år        Askeladden

Vararepresentantar;    

Jim Tore Liøen         (ikkje på val)   Oseberg Sør

Jin Marie Bakke            2 år      Kompetansepool

Kjetil Morten Mortensen     1 år      Oseberg B

Bjørn Tore Jensen          2 år      Askeladden

Valnemnd til 2025       

Jin Marie Bakke            leiar

Roger Johnsen

Simen Eik Kalve