Webinar: Hvordan bli mer robust i møte med studier og yrkeslivet?

Webinar: Hvordan bli mer robust i møte med studier og yrkeslivet?

Emil Sundby Foto: Rebecca Bjerga feb
Teams -

I et spennende samarbeid mellom SAFE UNG og YS, har jeg gleden av å invitere våre yngre medlemmer, spesielt dere under 26 år, til dette webinaret.

Arrangert av NION, setter dette webinaret søkelyset på utfordringer mange av oss møter, men sjelden diskuterer åpent, når vi tar skrittet inn i «voksenlivet». Dette er den første av to sesjoner hvor vi dykker ned i temaer som stress, angst, prokrastinering og relasjonsutfordringer.

I en tid hvor disse temaene er mer aktuelle enn noensinne, håper vi i SAFE Ung at flest mulig tar seg tid til å bli med. 

Dette webinaret tilbyr ikke bare innsikt i hvordan man kan bli mer robust i møtet med studier og arbeidslivet, men gir også praktiske verktøy for selvivaretakelse, grensesetting og bygging av resiliens.

Ledet av Marcus Resch Ånestad, er dette en unik mulighet til å forstå og integrere viktige begreper i eget liv. Det handler om å bli bedre rustet til å håndtere utfordringer på en måte som fremmer personlig vekst og styrke, både i studier, på jobb og i personlige relasjoner.

Som leder i SAFE Ung, ser jeg dette webinaret som en viktig del av vårt engasjement for våre medlemmer. 

Hva lærer du gjennom webinaret 
  • Hvordan bli mer robust i møte med studier, yrkeslivet og overgangen til dette? I dette webinaret skal vi ta en nærmere titt på noen av de utfordringene en kan stå i som ung voksen, og hvordan du kan håndtere disse på en hensiktsmessig måte.
  • Stress, angst, prokrastinering (kronisk utsettelse av ting) og relasjonsutfordringer er noe vi alle kan stå i. Felles for disse temaene er gjerne underliggende utfordringer som vi skal dykke dypere i, i løpet av webinaret.
  • Ledet av Marcus Resch Ånestad, skal du bli bedre kjent med begreper som selvivaretakelse, grensesetting og resiliens (motstandsdyktighet).
  • Vi skal se på hva begrepene betyr, og desto viktigere hvordan du kan integrere dem mer bevisst i eget liv, og som konsekvens, bli mer robust i møte med både studier, jobb og relasjoner.