Arbeidsplassbesøk på Shelf Drilling

Arbeidsplassbesøk på Shelf Drilling

Arbeidsplassbesøk Shelf Drilling Foto: Rebecca Bjerga

SAFE har tatt et viktig skritt for å engasjere seg mer på Shelf Drilling Barsk-anlegget som lå for en liten periode ved kai i Mandal. Under et nylig besøk på arbeidsplassen, ledet av forbundssekretær Mats Thune, startet viktige samtaler som forsterket båndene mellom SAFE og de ansatte her.

Shelf Drilling Barsk har fått ett års kontrakt med Equinor for å operere på norsk sokkel. SAFE har en god del medlemmer her, men for øyeblikket er det ingen etablert klubb på anlegget.
– Vi ser at Shelf Drilling er på vei inn på det norske markedet, derfor prøver vi å få til en klubb, slik at vi kan ha et styre som kan hjelpe oss med saker som er om bord, et kontaktpunkt i Shelf, sier Thune. 

Under besøket ble Thune godt tatt imot av Mats Jøran Sandvær, offshore planner om bord på boreriggen. Han har vært SAFE-medlem i mange år og jobber godt for å få flere av kollegaene sine inn i vårt fagforbund. 

– Å være medlem i SAFE er veldig bra, det har jeg vært i mange, mange år. Jeg føler at jeg har blitt godt tatt vare på, sier Sandvær.  

Med sitt rykte som en av verdens høyeste jack-up rigger, pulserte anlegget av aktivitet og ansatte. En av de som var nysgjerrige og fikk god informasjon om SAFE var Nicholas Atkins, en skotske oljearbeider som vi traff i drillebua. 

Nicholas Atkins Foto: Rebecca Bjerga
Nicholas Atkins Foto: Rebecca Bjerga

Gjennom å legge grunnlaget for etableringen av en klubb på Shelf Drilling Barsk, ønsker SAFE å sikre at de ansatte har representasjon og en kanal for å bringe sine bekymringer og behov inn til forbundet. 

Mats Thune snakker med medlemmer i Shelf Drilling Foto: Rebecca Bjerga
Mats Thune snakker med medlemmer i Shelf Drilling Foto: Rebecca Bjerga

Dette arbeidsplassbesøket markerer begynnelsen på en spennende reise mot økt fagforeningsengasjement og styrket samarbeid mellom SAFE og ansatte på Shelf Drilling Barsk.

– Vi skal sende innkalling til et teamsmøte for alle medlemmene i Shelf Drilling. Agendaen vil omfatte diskusjon om den nye klubben og våre fremtidige planer, sier Thune. 

Se video fra besøket på riggen.