Årsmelding 2021

Årsmelding 2021

Kort samandrag;

Atter eit år med pandemi. Tiltaka i høve pandemien har kome og gått, delta
vart til omikron. Over nyåret 2022 kom det ein krig/invasjon i Europa, som har
fått fylgjer for industrien vår som energileverandør.

Trass i korona, datainnbrot og krig har me halde operasjonane i gong både på
plattformboring og jack-upane.


Det er god økonomi både i selskapet og klubben.
Medlemstalet i klubben har auka med vel 25% siste året.

Les heile årsmeldinga på linken under(les i nettleser eller last ned pdf fila)

Les mer om følgende emner: