Årsmelding 2021

SAFE-klubben i KCA Deutag

Kort samandrag;
Atter eit år med pandemi. Tiltaka i høve pandemien har kome og gått, delta
vart til omikron. Over nyåret 2022 kom det ein krig/invasjon i Europa, som har
fått fylgjer for industrien vår som energileverandør.

Trass i korona, datainnbrot og krig har me halde operasjonane i gong både på
plattformboring og jack-upane.
Det er god økonomi både i selskapet og klubben.
Medlemstalet i klubben har auka med vel 25% siste året.

Les heile årsmeldinga på linken under(les i nettleser eller last ned pdf fila)

Årsmelding 2021 SAFE-klubben III

Skriv ut siden