Årsmelding SAFE i KCAD 2018

Årsmelding SAFE-klubben i KCA Deutag 2018   Årsmøtet var 12.februar 2018 på Bjørketeigen gard i Norheimsund. Styret i klubben var samansett slik etter val; Leiar Bjarte Lygre 1 år Nestleiar plattformboring/land Raymond Magnussen 2 år Oseberg B Nestleiar Modu Bjørn Tore Jensen 1 år Askeladden Styremedlemer Kristian Stange 2 år Askeladden Espen Johnsen 1 år […]

Oppsummering av årsmøte og tillitsvalgtkonferanse

Tirsdag: Årsmøte blei avholdt i Antons Kulturhistoriske Senter i Samnanger. Rundt 20 stk møtte opp, inkl styret. Ordførar i Samnanger, Knut Harald Frøland, ønska oss velkomen. Nytt styre blei konstituert og utvida med 1 medlem, totalt 8 stk i styret frå 2019. Me fekk også ein interessant og lærerik omvisning av Anton og hans museum på Frøland. […]

Årsmøte-og tillitsvalgtkonferansen 2019

Årsmøtet i klubben vert tysdag 12.februar kl 1200 I lokala til Antons kulturhistoriske museum i Samnanger. Det er dei tillitsvalte som utgjer årsmøtet, og desse skal no ha fått innkalling. Saker som ein ynskjer å ta opp på årsmøtet(innkomne forslag), må være styret i hende 29.januar 2019, i samråd med vedtektene for klubben Om andre medlemer […]

Avtale om sikkerhetsbemanning på Cat J

PROTOKOLL Avtale om sikkerhetsbemanning ved arbeidskonflikt for KCAD. På CAT J – Jack-up Rigger. Klikk på linken under for alle detaljer. EDOCS-#54442-v1-Protokoll_Avtale_om_sikkerhetsbemanning_ved_konflikt_signert_Safe

Protokoll permittering GF og Kvitebjørn komp.pool

Vedlagt følger signert protokoll etter møte ledelsen ifm. permitteringer av Gullfakspersonell; Bedrifta har ikkje trekte permitteringsvarselet, men om nokon på Gullfaks vert råka, skal dei tilbake på lista for Gullfaks 1/10-18. Når det vert faseendring (vedlikehald) på Kvitebjørn vil desse gå til kompetansepool fram mot Ringhorne-oppstart. Dette for å mellombels dekke opp fråvær/ekstra prosjekt m.m. […]

Info tidlig april 2018

Borekontraktar – basebygg – og litt til Tirsdag 3.april fekk me melding om tildeling borekontraktar for plattformboring for Statoil. Me beheld / fekk fornya kontraktar på Oseberg B-C-Sør-Øst, og Kvitebjørn.  Gullfaksfeltet (A-B-C) gjekk til Archer. Dei nye kontraktane byrjar 1. oktober 2018. Etter tildelinga har me då 5 plattformer (boring på 3-4), Odfjell 1 (+ Sverdrup), […]

Nytt styre i SAFE i KCA Deutag

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag etter årsmøte 13.februar 2018 Leiar: Bjarte Lygre Kvitebjørn/land 1 år Nestleiar MODU: Bjørn Tore Jensen Askeladden 1 år Nestleiar sokkel/land: Raymond Magnussen Oseberg B 2 år Styremedlemer: Espen Johnsen Askepott 1 år Dan Frode K. Hauge: Gullfaks A 1 år Kristian Stange Askeladden 2 år Per Gerhard Hallem Gullfaks B […]

Medlemsinfo januar 2018

12.-14 februar er det årsmøte med påfylgjande tillitsvalgtkonferanse i Norheimsund i Hardanger. Det er første gongen klubben vår arrangere noko utover ordinært årsmøte. Tillitsvalgte og styret utgjer årsmøtet, og om lag 20 av desse kjem. Minner om at andre interesserte, nye og gamle medlemer og kan komme innom. Årsmøtet vert på ettermiddagen 12. februar, tillitsvalgtkonferansen […]

Påminnelse årsmøte SAFE i KCA !

Minner medlemene på ekstraordinært årsmøte;   Scandic Neptun i Bergen onsdag 13. september kl 19-21 med påfølgende middag.   Nestleder Roy Aleksandersen og org. sekretær rederi Geir-Jonny Tvedt fra SAFE blir og med.   Saker; Valg. Organisering av SAFE-klubben i KCA videre mht. MODU og «fast»/landansatte.   Alle medlemer velkomne!   Med hilsen SAFE i […]

Ekstraordinært årsmøte SAFE-klubben KCA

Det blir ekstraordinært årsmøte i SAFE-klubben i KCA   Onsdag 13.september 2017 kl 19-21 på Scandic Neptun i Bergen.   Årsaken til årsmøtet no er at me vil få på plass ett styre med våre nye tilsette på Askeladden og Askepott. Me må og drøfte korleis me skal organisere klubben vidare. SAFE sentralt vil stille […]