Gratis fagbrevkurs i VG3 Boreoperatørfaget

AOF Vestlandet – Agder har fått midler til å starte gratis nettundervisning til flere fagbrev. Kurset er for ufaglærte som har minimum 2-3 års erfaring i faget, men mangler fagbrevet.   Vi starter gratis kurs i følgende fag:  VG3 Boreoperatørfaget VG3 Matrosfaget VG3 Motormannfaget Undervisning, kursmateriell og eksamensavgift er gratis for deltakerne. Kursoppstart er medio […]

Informasjon Fagforeningen i KCA Deutag seint oktober 2021

Tillitsvalgtkonferansen 19-21 oktober fikk vi endelig gjennomført årets tillitsvalgt konferanse etter gjenåpningen. Konferansen ble holdt på Scandic Voss med et godt utvalg av våre engasjerte og dedikerte tillitsvalgte fra begge selskapene, samt klubbstyret. Vi hadde gjesteopptredener av daglig leder i KCA Deutag i Norge (Thorbjørn Anhøj), Forbundssekretær i SAFE (Thorbjørn Holger Opstad), SAFE juridisk (Elisabeth […]

Informasjon frå Fagforeningen i KCA Deutag september 2021

Modu – drøftingar lønn individuelt løna Me hadde drøftingar på Modu/NR-avtalen for dei individuelt løna.Drøftingar er ikkje det same som forhandlingar; her kjem fagforeningane med sine innspel, men bedrifta treng ikkje ta omsyn til dette. Men dei siste åra har dei gjort det.I år er målsetjinga at ingen skal gå ned i kjøpekraft. Rederiavtalen er […]

Enighet i mekling på rederiområdet – flyteriggavtalen

Resultat av meklinga når vi kom til enighet kl 01 natt til 17.juni 2021 Kr 24 500,- generelt tillegg for alle. Økt nattillegg kr 3,50- til kr 90,- pr time Økt helligdagstillegg med kr 60,-. Til kr 2110,- pr.dag. Ramme 2,7% til individuelt lønna inkludert generelt tillegg. Tillegget utgjør 3,31% i snitt for de tarifferte, […]

Medlemsinfo påsken 2021

Årsmøte 2021 – Voss og Teams  Me fekk halde årsmøte 23.mars. Det var om lag 30 deltakerar, dei fleste deltok på Teams.  Det var uvant for oss å arrangere eit så stort arrangement der deltakerane ikkje sat i salen, så det  vart ein del «trening» på styremøtet dagen før. Og sjølve vedtaksdelen av årsmøtet med […]

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag etter årsmøtet 2021

Leiar; Bjarte Lygre 2 år Nestleiar sokkel/faste Raymond Magnussen Oseberg B Boredekksarb. 1år Nestleiar Modu Kristian Stange Askeladden Elektrikar 2 år Styremedlem Andreas Åsebø Oseberg C/Øst Boredekksarb. 2 år Styremedlem Knut Mogen Askeladden Tårnarbeidar 2 år Styremedlem Øystein Sulen (ny) Ringhorne Boresjef 2 år Styremedlem Bjørn Solbakk Askeladden DVO 2 år Styremedlem Stig Olav Larsen […]

Medlemsinfo SAFE-klubben januar 2021

Godt Nyttår til alle SAFEerar! Det er gledelig at me og etter førre info no har passert 300 aktive medlemer med god margin! Ynskjer alle nye medlemer velkomne i klubben! Pensjon er vel ikkje det så mange fødd etter 1970 tenker så mykje på. Men no er fakta at dess yngre du er, jo meir […]

Lønnsoppgjøret for rederiområdene er i havn

Tariff-og hovudoppgjer SAFE-Norges Rederiforbund 2020 SAFE har vært i forhandlinger i Oslo med Norges Rederiforbund 22.-24.oktober 2020 Forhandlingsutvalet på 21 personar frå alle klubbane på området og forbundsleiinga har vært samla i koronasikre møter på hotell, der «Engere utval» har hatt møtene med rederiforbundet.Første dag vart krava lagt fram, og grunngitt.Andre dag kom første skriftelege […]

Informasjon Fagforeningen i KCA Deutag midt i august 2020

Konsernet KCA Deutag – økonomi Lock-up agreement i konsernet KCA Deutag;Det er ført forhandlingar med kreditorar og aksjonærar til konsernet KCA Deutag. Full info finn de på heimesida kompass.kcadeutag.com . Konsernet får redusert gjelda frå om lag 20 milliardar til 5 milliardar, som skal nedbetalast over 5 år. Og aksjonærane mister sine verdiar, kreditorane styrer […]

Informasjon Fagforeningen i KCA Deutag 8.mai 2020

Reknar med underteikna ikkje er aleine om å gå i eit slags ventemodus – på at alt skal bli som før. Men det vert det nok ikkje. Me har gått gjennom mange tiltak, det har vært smitte på ein av riggane, som vart avgrensa til 1 person. Det har vært karantenereglar frå ulike operatørar, mange […]