Informasjon frå Fagforeningen i KCA Deutag september 2021

Modu – drøftingar lønn individuelt løna Me hadde drøftingar på Modu/NR-avtalen for dei individuelt løna.Drøftingar er ikkje det same som forhandlingar; her kjem fagforeningane med sine innspel, men bedrifta treng ikkje ta omsyn til dette. Men dei siste åra har dei gjort det.I år er målsetjinga at ingen skal gå ned i kjøpekraft. Rederiavtalen er […]

Enighet i mekling på rederiområdet – flyteriggavtalen

Resultat av meklinga når vi kom til enighet kl 01 natt til 17.juni 2021 Kr 24 500,- generelt tillegg for alle. Økt nattillegg kr 3,50- til kr 90,- pr time Økt helligdagstillegg med kr 60,-. Til kr 2110,- pr.dag. Ramme 2,7% til individuelt lønna inkludert generelt tillegg. Tillegget utgjør 3,31% i snitt for de tarifferte, […]

Medlemsinfo påsken 2021

Årsmøte 2021 – Voss og Teams  Me fekk halde årsmøte 23.mars. Det var om lag 30 deltakerar, dei fleste deltok på Teams.  Det var uvant for oss å arrangere eit så stort arrangement der deltakerane ikkje sat i salen, så det  vart ein del «trening» på styremøtet dagen før. Og sjølve vedtaksdelen av årsmøtet med […]

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag etter årsmøtet 2021

Leiar; Bjarte Lygre 2 år Nestleiar sokkel/faste Raymond Magnussen Oseberg B Boredekksarb. 1år Nestleiar Modu Kristian Stange Askeladden Elektrikar 2 år Styremedlem Andreas Åsebø Oseberg C/Øst Boredekksarb. 2 år Styremedlem Knut Mogen Askeladden Tårnarbeidar 2 år Styremedlem Øystein Sulen (ny) Ringhorne Boresjef 2 år Styremedlem Bjørn Solbakk Askeladden DVO 2 år Styremedlem Stig Olav Larsen […]

Medlemsinfo SAFE-klubben januar 2021

Godt Nyttår til alle SAFEerar! Det er gledelig at me og etter førre info no har passert 300 aktive medlemer med god margin! Ynskjer alle nye medlemer velkomne i klubben! Pensjon er vel ikkje det så mange fødd etter 1970 tenker så mykje på. Men no er fakta at dess yngre du er, jo meir […]

Lønnsoppgjøret for rederiområdene er i havn

Tariff-og hovudoppgjer SAFE-Norges Rederiforbund 2020 SAFE har vært i forhandlinger i Oslo med Norges Rederiforbund 22.-24.oktober 2020 Forhandlingsutvalet på 21 personar frå alle klubbane på området og forbundsleiinga har vært samla i koronasikre møter på hotell, der «Engere utval» har hatt møtene med rederiforbundet.Første dag vart krava lagt fram, og grunngitt.Andre dag kom første skriftelege […]

Informasjon Fagforeningen i KCA Deutag midt i august 2020

Konsernet KCA Deutag – økonomi Lock-up agreement i konsernet KCA Deutag;Det er ført forhandlingar med kreditorar og aksjonærar til konsernet KCA Deutag. Full info finn de på heimesida kompass.kcadeutag.com . Konsernet får redusert gjelda frå om lag 20 milliardar til 5 milliardar, som skal nedbetalast over 5 år. Og aksjonærane mister sine verdiar, kreditorane styrer […]

Informasjon Fagforeningen i KCA Deutag 8.mai 2020

Reknar med underteikna ikkje er aleine om å gå i eit slags ventemodus – på at alt skal bli som før. Men det vert det nok ikkje. Me har gått gjennom mange tiltak, det har vært smitte på ein av riggane, som vart avgrensa til 1 person. Det har vært karantenereglar frå ulike operatørar, mange […]

Informasjon påsken 2020 Fagforeningen i KCA Deutag

Det har vært mykje informasjon i seinare tid, og truleg har ikkje alt nådd fram til medlemene. Har 13 sider med stikkord frå møter med forbund, KCA Deutag, områdemøter rederi-og sokkel, som eg skal spare dykk for. Men i tider som dette er no underteikna glad for å være i ein særs effektiv organisasjon som […]

Referat fra årsmøte 2020

SAFE i KCA Deutag  Årsmøte 18 .februar 2020- Scandic Voss Årsmøtesaker; Val av møteleiar  Kristian valgt som møteleiar. Kristian synte video frå Ptil « Aldri mer en storulykke». Godkjenne innkalling  Lagt ut på heimesida for 2 månader sidan. I tillegg sendt på epost til samtlege deltakarar i forkant av årsmøtet. Val av referent […]