Informasjon SAFE-klubben tidleg juni 2022

Forhandlingar – brudd – plassfratredelse – mekling – streik ?? Det nærmar seg no mekling på sokkeloppgjeret, 10.-11.juni 2022. Om ein ikkje finn ei løysing på meklinga, vert alle våre medlemer på sokkelavtalen, altså dei tarifferte, tekne ut i konflikt.  Det same gjeld Industri Energi sine medlemer i KCA Deutag Drilling Norge AS. Brønnar skal […]

Kort informasjon tidlig mai fra SAFE-klubben i KCA

Forlik ulempekompensasjon Covidtesting; Det vart inngått forlik i saka om covidtesting på rederiområdet like før denne skulle opp i arbeidsretten.  Når me gjekk med på forlik, skuldast det sjølvsagt at det ikkje var sikkert at me ville vinne saka, og forliket gav same utfall som dei tarifferte på sokkelavtalen allereie har fått.  Det vert altså […]

Årsmelding 2021

SAFE-klubben i KCA Deutag Kort samandrag; Atter eit år med pandemi. Tiltaka i høve pandemien har kome og gått, delta vart til omikron. Over nyåret 2022 kom det ein krig/invasjon i Europa, som har fått fylgjer for industrien vår som energileverandør. Trass i korona, datainnbrot og krig har me halde operasjonane i gong både på […]

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag 2022

Etter val på årsmøtet i klubben 15.mars 2022, har me fylgjande styre; Leiar;                                      Bjarte Lygre 1 år Nestleiar sokkel/faste Raymond Magnussen Oseberg B Boredekksarb. 2 år Nestleiar Modu Kristian Stange Askeladden Elektriker 1 år Styremedlemer Andreas Åsebø Oseberg C/Øst Boredekksarb. 1 år Knut Mogen Askeladden Tårnarbeider 1 år Øystein Sulen Ringhorne Boresjef […]

Gratis fagbrevkurs i VG3 Boreoperatørfaget

AOF Vestlandet – Agder har fått midler til å starte gratis nettundervisning til flere fagbrev. Kurset er for ufaglærte som har minimum 2-3 års erfaring i faget, men mangler fagbrevet.   Vi starter gratis kurs i følgende fag:  VG3 Boreoperatørfaget VG3 Matrosfaget VG3 Motormannfaget Undervisning, kursmateriell og eksamensavgift er gratis for deltakerne. Kursoppstart er medio […]

Informasjon Fagforeningen i KCA Deutag seint oktober 2021

Tillitsvalgtkonferansen 19-21 oktober fikk vi endelig gjennomført årets tillitsvalgt konferanse etter gjenåpningen. Konferansen ble holdt på Scandic Voss med et godt utvalg av våre engasjerte og dedikerte tillitsvalgte fra begge selskapene, samt klubbstyret. Vi hadde gjesteopptredener av daglig leder i KCA Deutag i Norge (Thorbjørn Anhøj), Forbundssekretær i SAFE (Thorbjørn Holger Opstad), SAFE juridisk (Elisabeth […]

Informasjon frå Fagforeningen i KCA Deutag september 2021

Modu – drøftingar lønn individuelt løna Me hadde drøftingar på Modu/NR-avtalen for dei individuelt løna.Drøftingar er ikkje det same som forhandlingar; her kjem fagforeningane med sine innspel, men bedrifta treng ikkje ta omsyn til dette. Men dei siste åra har dei gjort det.I år er målsetjinga at ingen skal gå ned i kjøpekraft. Rederiavtalen er […]

Enighet i mekling på rederiområdet – flyteriggavtalen

Resultat av meklinga når vi kom til enighet kl 01 natt til 17.juni 2021 Kr 24 500,- generelt tillegg for alle. Økt nattillegg kr 3,50- til kr 90,- pr time Økt helligdagstillegg med kr 60,-. Til kr 2110,- pr.dag. Ramme 2,7% til individuelt lønna inkludert generelt tillegg. Tillegget utgjør 3,31% i snitt for de tarifferte, […]

Medlemsinfo påsken 2021

Årsmøte 2021 – Voss og Teams  Me fekk halde årsmøte 23.mars. Det var om lag 30 deltakerar, dei fleste deltok på Teams.  Det var uvant for oss å arrangere eit så stort arrangement der deltakerane ikkje sat i salen, så det  vart ein del «trening» på styremøtet dagen før. Og sjølve vedtaksdelen av årsmøtet med […]

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag etter årsmøtet 2021

Leiar; Bjarte Lygre 2 år Nestleiar sokkel/faste Raymond Magnussen Oseberg B Boredekksarb. 1år Nestleiar Modu Kristian Stange Askeladden Elektrikar 2 år Styremedlem Andreas Åsebø Oseberg C/Øst Boredekksarb. 2 år Styremedlem Knut Mogen Askeladden Tårnarbeidar 2 år Styremedlem Øystein Sulen (ny) Ringhorne Boresjef 2 år Styremedlem Bjørn Solbakk Askeladden DVO 2 år Styremedlem Stig Olav Larsen […]