Informasjon NR Pensjonskompensasjonsordning

Vedlagt er informasjon om pensjonskompensasjonsordningen på NR-området.  Dette er for dei grupper som fell mellom gamle og nye ordningar. Det vil bli oppdatert opplysningar på heimesida www.oso.as med nye retningslinjer og søknadskjema. Spørsmål om pensjonsordninga, kontakt ralf.risholt@kcadeutag.com eller underteikna. Bjarte Lygre Klubbleiar SAFE i KCA Deutag Tlf 55986810 Mobil 93600127 Bjarte.lygre@kcadeutag.com

Aktivitetskalender resten av 2020

19.august AMU Modu Espehaugen 37/Teams 19.august Områdemøte rederi Clarion Stavanger 20.august Tariffkonferanse rederi Clarion Stavanger 25.-26.aug Forbundstyremøte Clarion Stavanger 27.august Områdemøte oljeservice/land Clarion Stavanger 7.-8.sept. Forhandlingar NOG Sokkelavtale NOG – Forus 9.september Informasjon/månadsmøte KCAD Espehaugen 37 21.september Områdemøte rederi Oslo – Scandic Victoria 22.-24.sept.   Forhandlingar på hovud-og tariffavtale rederiområde Rådhusgata 25 / Norges Rederiforbund […]

Oppdatert aktivitetkalender 2020

Her er en oppdatert kalender for fagforeningens aktiviteter utover i året. Men det blir nok en del forandringer som feks. på tariffkonferansen og forhandlingsdatoene. Klikk på linken under eller knappen for å laste ned kalenderen.

Årsmelding 2019

Her følger en oversikt over klubbens aktiviteter i 2019. Klikk på linken under og les det i din nettleser, eller last ned om du vil.

Handlingsplan

SAFE klubben KCA Deutag 2020 Jobbe for å få tillitsvalgte på alle skift/plattform, på MODU også varatillitsvalgte alle skift. Tillitsvalgtkurs til alle som ynskjer dette. Auke medlemstallet til 150 på land-og sokkel/150 på MODU Førebu tillitsvalte og medlemer på mogeleg arbeidskonflikt i samband med lønsoppgjer på både sokkel-og rederi 2020 . Medlemsinformasjon 1-2 ganger pr. […]

Kalender 2019

Her er en oversikt over aktiviteter fremover  nå i 2019 Klikk her for pdf av Kalender 2019

SAFElement 08.11.18

Hei folkens her er siste nyhetsbrev fra SAFE sentralt. Klikk på linken og les 🙂 SAFElement 08.11.2018

Samling for verneombud i SAFE 27.-28.november 2018

SAFE arrangerer verneombudsamling 27.-28.november 2018 på Sola Strandhotell. Det er HMS-utvalget i SAFE som arrangerer samlinga, som går frå lunch til lunch. HMS-utfordringar skal drøftast, PTIL vert med, Samarbeid for sikkerhet er på timeplanen, sjå vedlagt program. SAFE eller bedrifta dekker utgifter med samlinga inkludert reise. Også nyinnmeldte verneombud kan delta 🙂 Det er avgrensa […]

Nyhetsbrev fra SAFE august 2018

Her er siste SAFElement, klikk på linken —> SAFElement 13.08.2018 🙂

SAFE seiret i arbeidsretten igjen – og info frå SAFE

Her er siste nyhetsbrev fra SAFE sentralt datert 7 juli 2018, les om seier i arbeidsretten, Piper Alpha og Turøyulykken. Klikk på linken under her: SAFElement 06.07.2018