Det nye styret for 2017 og årsmelding

Det nye styret for 2017 og årsmelding

Nytt styre og årsmelding:

Styret i SAFE-klubben i KCA Deutag Drilling Norge AS etter årsmøtet 20. Februar 2017;

Leder; Per Gerhard Hallem (ikke på valg )

Nestleder; Bjarte Lygre (2 år)

Styremedlemmer; Bård Arne Thowsen (2 år)

Dan Frode Hauge Karlsen (ikke på valg )

Raymond Magnussen (ikke på valg )

Varamedlemmer; Roy Vegar Hope (2 år)

Hallvard Herland (ikke på valg )

Det vil også senere i år bli satt opp et ekstraordinært årsmøte når Cat J riggene er fullt oppbemannet.

Klikk på linken årsmelding 2016 så ser man hva styret har jobbet med det siste året.

Les mer om følgende emner: