Enighet i årets lønnsoppgjør på sokkelavtalen

Enighet i årets lønnsoppgjør på sokkelavtalen

Foto: Kolbjørn Andreassen

Etter to dager med forhandlinger er det oppnådd enighet i sokkeloppgjøret på overtid. Enighetsprotokollen ble signert tidlig onsdag morgen klokken 06:10.

Det som har skjedd rundt oss i samfunnet de siste årene med prisøkninger på mat, renteøkning, drivstoff, strøm osv. gjør at våre medlemmer ville ha økt kjøpekraften i årets oppgjør. Vi ser også at oljeselskapene har rekordhøye resultater, de investerer i nye prosjekter og deler ut skyhøye leder lønninger og utbytter til aksjonærer. Dette var en del av argumentene i årets lønnsforhandlinger, som vi mente skulle gjenspeile resultatet.

Resultatet ble som følger:

Alle gis et generelt tillegg på kr 44000,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. I tillegg vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i operatørbedriftene.

Garantibestemmelsen som sikrer tilnærmet lik lønnsutvikling på overenskomstens lønnstabell, i forhold til de lokale lønnstabellene i operatørbedriftene, utgjør i år kr 6069,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. Dette gis til alle i boring- og forpleiningsselskapene.

Skift/nattillegg økes med kr 4,50- til kr 96,- pr. time og tillegget ved behov for konferansetid økes med kr 6,- til kr 121,- pr. time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 25,- til kr 2300,- pr. dag.

Flere tillegg som bla endring av tekst i pkt som omhandler ventetid ved pålagt ekstra arbeid i forkant av ordinær arbeidsplan og kompensasjon for søk og redningslag.

Se den fullstendige protokollen her.

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.06.2024.