Enighet i meklingen med Norges Rederiforbund

Enighet i meklingen med Norges Rederiforbund

Riksmekler Mats W. Ruland, Forbundsleder Hilde-Marit Rysst og Richard Saue Foto: Gro Gullhaug

Partene kom til enighet i meklingen på flyteriggavtalen før meklingsfristens utløp. Streiken er avverget.

SAFE møtte til mekling med målet om å finne en god løsning for våre medlemmer på NR-avtalen. Resultatet måtte reflektere både prisveksten og resultatet på Offshore Norges sokkelavtale.

– Vi kom tidlig i gang og dagen ble brukt effektivt av alle parter. Partene kom til en felles løsning før meklingsfristens utløp. SAFE vil gi en god honnør til riksmekler Mats W. Ruland og Richard Saue for en god jobb, som gir oss tillit til meklingsinstituttet, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Generelt tillegg på 6,5 prosent

– Når det gjelder resultatet, må vi si oss godt fornøyd med et generelt tillegg på 6,5 prosent, sier Rysst.

  • Nattillegget økes med 5,5 kroner til 102,5 kroner.
  • Helligdagstillegget økes med 75 kroner til 2 275 kroner.
  • For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift, gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 6,5 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 5,2 prosent.

Resultatet gjelder fra 1. juni 2023.

Hilde-Marit Rysst Foto: Gro Gullhaug
Hilde-Marit Rysst Foto: Gro Gullhaug

– For SAFE er det viktig at NR og ON sokkel lønnsmatrisene ikke fortsetter å øke i avstand. Dette er noe SAFE jobber med. Våre medlemmer som går på matrisene i mange tilfeller utfører de samme type arbeidsoppgaver. Da skal de i utgangspunktet ha lik lønn for likt arbeid, mener Rysst.