Historisk innlegg fra starten av SAFE i KCAD

Historisk innlegg fra starten av SAFE i KCAD

Vi har med dette gleden av å informere dere om at det nå er etablert SAFE Klubb i KCA Deutag. Vi er pr. i dag 100 medlemmer. Klubben er registrert i Brønnøysundregisteret, vi har opprettet bankkontonummer og vi har fått vår egen hjemmeside; safeikcadeutag.no Undertegnede har, sammen med Hogne Reme og Bjørn Tore Kjelstadli dannet […]

Vi har med dette gleden av å informere dere om at det nå er etablert SAFE Klubb i KCA Deutag. Vi er pr. i dag 100 medlemmer.

Klubben er registrert i Brønnøysundregisteret, vi har opprettet bankkontonummer og vi har fått vår egen hjemmeside; safeikcadeutag.no

Undertegnede har, sammen med Hogne Reme og Bjørn Tore Kjelstadli dannet interimstyre hvor arbeidsfordelingen er som følger:

Leder: Per Gerhard Hallem. Gullfaks B

Nestleder: Hogne Reme. Gullfaks A

Sekretær/IT: Bjørn Tore Kjelstadli. Ringhorne

Planen er å avholde årsmøte i løpet av 1. kvartal 2013 der det bl.a. skal velges leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og varamedlemmer. Vi må også gå gjennom vedtektene, eventuelt lage en handlingsplan og sette opp budsjett.

Det er ønskelig å ha 1 plasstillitsvalgt/kontaktperson pr. skift ute på plattformene for formidling av nyheter og informasjon. Jeg håper dere kan diskutere dette ute og foreta valg så snart som mulig.

Å drive klubb er heller ikke gratis. Kontingenten på kr 415/mnd som dere i dag betaler, går direkte til SAFE sentralt. Interimstyret har derfor foreslått at klubbkontingenten inntil videre skal være kr 60/mnd. Det blir opp til årsmøtet å fastsette den endelige kontingenten. Det betyr at ny kontingent blir kr 475/mnd. Dere må gjerne komme med kommentarer til interimstyret på dette.

For å gjøre klubbarbeidet lettere er det enklest å kommunisere med dere pr. mail. Ut i fra den kontaktinformasjonen jeg har fått fra SAFE sentralt er det flere som ikke har oppgitt sine mailadresser. De det gjelder vil få dette infoskrivet sendt pr. post, men dere oppfordres til å sende mailadressene deres til klubben.

For å få klubben til å fungere er det viktig at medlemmene engasjerer seg og er villig til å påta seg tillitsverv. Det er også viktig at styret får tilbakemelding fra medlemmene om saker og ting som skjer ute. Oppfordringen er herved gitt, så det er bare å melde seg.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og godt nytt år.

Mvh
Per G. Hallem
Leder i interim styret
SAFE i KCA Deutag

Les mer om følgende emner: