Lønnsforhandlingene med Norges Rederiforbund er i gang

Lønnsforhandlingene med Norges Rederiforbund er i gang

Lønnsforhandlingene på NR-avtalen er i gang Foto: Gro Gullhaug

Lønnsforhandlinger på NR-avtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet i dag 23. mai. Forhandlingene omfatter rundt 3 600 medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger og ansatte i boring og forpleining på permanent plasserte innretninger, på norsk kontinentalsokkel.

Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Oslo. SAFE forventer et godt oppgjør med økt kjøpekraft til alle våre medlemmer.

– I år er det mellomoppgjør, det forhandles kun om lønn. Om partene ikke skulle komme til enighet i årets mellomoppgjør, har SAFE mulighet til å si opp avtalen med NR og gå til mekling. Om ikke meklingen fører til enighet, vil SAFE kunne være i streik, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. 

SAFE´s engere utvalg:

 • Hilde-Marit Rysst – forbundsleder SAFE
 • Kai Morten Anda – nestleder SAFE
 • Bjarte Lygre – klubbleder KCADeutag
 • Egil Bjørgås – klubbleder Transocean
 • Reidar Rikstad – klubbleder Archer

SAFE´s forhandlingsutvalg:

 • Gro Gullhaug – forbundssekretær tariff SAFE
 • Trine Vikse – jurist SAFE
 • Raymond Hauge – Archer
 • Arild Jenssen – Seadrill
 • Kim Johnny Sande – Seadrill (observatør)
 • Arild Bringaker – ESS
 • Tom Ove Dyrnes – Sodexo
 • Anne Mortensen – 4service
 • Frank Brox Nyheim – Dolphin Drilling
 • Øyvind Lorentzen – Odfjell
 • Mats Thune – Odfjell
 • Ann Therece Jørgensen -Transocean
 • Ralf Risholt -KCADeutag
 • Ola Strømmen – AKOFS
 • Alf Rune Kalland – Island Offshore
 • Tor Inge Rasmussen – Knutsen MLB
 • Oddvar Olsen  – Saipem
 • Joar Nesse – COSL
 • Stefan Jacobsen – Floatel
 • Anders Nihlwing – Floatel (observatør)
 • Kjetil Brandvik – Altera