Rapporten fra TBU er klar: Anslår prisvekst på 4,1 prosent

Rapporten fra TBU er klar: Anslår prisvekst på 4,1 prosent

YS' sjeføkonom Merete Onshus. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Fredag morgen kom tallene som danner grunnlaget for vårens lønnsoppgjør. – TBU anslår en vekst i konsumprisene på 4,1 prosent fra 2023 til 2024, ifølge Merete Onshus, sjeføkonom i vår hovedorganisasjon YS og medlem av TBU.

Tekst: Liv Hilde Hansen (YS) og Rebecca Bjerga (SAFE)

I dag la TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) frem sin foreløpige rapport. Det er disse tallene som danner grunnlaget for de kommende inntektsoppgjørene: Oversikt over utviklingen i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne.

– TBU beregner årslønnsveksten til 5,3 prosent fra 2022 til 2023 for de største forhandlingsområdene samlet. Siden prisveksten samme år var høyere enn dette, 5,5 prosent, ble 2023 nok et år med nedgang i reallønnen, opplyser Onshus.

– Tallene for de ulike forhandlingsområdene spriker en del, påpeker hun.

Tallene viser reallønnsnedgang igjen

– SAFE ser at tallene viser reallønnsnedgang igjen, dette må vi gjøre noe med. Samtidig er det viktig å se totaliteten over flere år, da vi er manet til moderasjon i tidligere oppgjør på grunn av svingninger i bransjen, sier Raymond Midtgård, forbundsleder i SAFE.

Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga
Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga

SAFE ser en økning på 240 milliarder i prosjekter og investeringer i energinæringen. 

– Da trenger vi ansatte som er motiverte og har rett kompetanse. Vår jobb for å få et godt oppgjør har startet, og det gode arbeidet ute i klubbene og områdene gjør at SAFE er godt i gang med forberedelsene til årets oppgjør, sier forbundslederen. 

Dette er de foreløpige beregningene for årslønnsveksten fra 2022 til 2023

De foreløpige tallene viser at årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området ble 4,8 prosent, mens frontfagsrammen ble anslått til 5,2 prosent ved mellomoppgjøret i 2023. Samtidig landet årslønnsveksten i både kommunene, Spekter-området og staten over frontfagsrammen i fjor.

  • 5,0 prosent for industriarbeidere og til 4,0 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter
  • 3,9 prosent i Virke-bedrifter i varehandelen
  • 4,4 prosent i finanstjenester
  • 5,4 prosent i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene
  • 5,8 prosent i helseforetakene
  • 6,4 prosent for ansatte i staten
  • 5,6 prosent for ansatte i kommunene

Dette er TBUs foreløpige rapport, mens de endelige tallene kommer rett før påske.

Les hele rapporten fra TBU her.

YS krever lønnsvekst på over fem prosent i de kommende hovedoppgjørene

– TBU-tallene viser at prisveksten i 2023 var på 5,5 prosent, mens lønnsveksten kun var på 5,3 prosent. Det betyr at folk flest har fått en reallønnsnedgang. Mange arbeidsfolk sliter etter et tøft 2023. Samtidig går norsk industri bra. Tallene fra TBU viser at lønnskostnadsandelen i industrien har falt betydelig. Over tid kan vi ikke leve med en så skjev fordeling mellom eiere og ansatte som det vi har nå, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud
YS-leder Hans-Erik Skjæggerud

– Derfor må årets lønnsvekst havne godt over fem prosent. Nå må det være vanlige folks tur, de som skaper verdiene må få sin rettmessige andel av verdiskapningen, sier Skjæggerud.

Norsk økonomi var i fjor preget av høy inflasjon og høyere renter, sier TBUs rapport. Det har redusert husholdningenes kjøpekraft, noe som igjen førte til nedgang i konsum og boliginvesteringer.

Les mer om følgende emner: