SAFE i KCAD 2015 informasjon

SAFE i KCAD 2015 informasjon

Litt om det som har skjedd i løpet av 2015

Per Gerhard Hallem                     leder                                    (GFB)

Bjarte Lygre                                   nestleder                             (GFC)

Roy Vegar Hope                            styremedlem                      (OSB)

Bård Arne Thowsen                      sekretær                             (OSB)

Dan Frode K. Hauge                     styremedlem                      (GFA)

Hallvard Herland                          vara repr.                            (OSS)

Raymond Magnussen                   vara repr.                            (OSB)

Me har hatt 4 styremøter i 2015, alle i Bergen.

Om de har spørsmål de treng hjelp til  i arbeidsforhold, kontakt eit av styremedlemene, som vil ta saka videre.

Me  har ei god advokatforsikring, og gunstige avtaler med Gjensidige.

Elles er SAFE prega av nedgangstidene i bransjen, og flere tusen medlemmer er råka av dette.  Ein av dei få klubbene som aukar i medlemstal er  Safe klubben i KCA. Når Oseberg Øst kjem i gong, har me aktivitet på alle dei 8 plattformene me har kontrakt med Statoil på.

No er me 88 medlemmer i klubben.

Verving er noko me kunne vore betre på, framleis får nye medlemmer eit år gratis reiseforsikring eller innbuforsikring til same pris som me får i Gjensidige, utanom ”velkomstpakken” som kjem frå SAFE sentralt,

Og vervar kan kjøpe for kr 2500,- i elektro art. for å verve 3 medlemmer.

Årsmøtet 2016 vert 8. Februar, i Bergen.  Meir informasjon vert lagt ut på heimesida vår; www.safeikcadeutag.no

Ynskjer dykk alle ei

God Jul og Godt Nytt -År!

Styret SAFE I KCA

Les mer om følgende emner: