Referat fra årsmøte 2020

SAFE i KCA Deutag  Årsmøte 18 .februar 2020- Scandic Voss Årsmøtesaker; Val av møteleiar  Kristian valgt som møteleiar. Kristian synte video frå Ptil « Aldri mer en storulykke». Godkjenne innkalling  Lagt ut på heimesida for 2 månader sidan. I tillegg sendt på epost til samtlege deltakarar i forkant av årsmøtet. Val av referent […]

Årsmøte SAFE-klubben 18 februar 2020 på Scandic Voss kl 1200

Årsmøtesaker; Val av møteleiar Godkjenne innkalling Val av referent og 2 til å skrive under referat Godkjenne årsmelding Godkjenning av vedtekter Godkjenne rekneskap Budsjett 2020 Kontingent – lokal del Handlingsplan 2020 Innkomne forslag Val av; Nestleiar «drilling» 2 år 3 styremedlemer; 2 år 3 varamedlemer (1 for 1 år/2 for 2 år) Forslag må sendast […]

Oppsummering av årsmøte og tillitsvalgtkonferanse

Tirsdag: Årsmøte blei avholdt i Antons Kulturhistoriske Senter i Samnanger. Rundt 20 stk møtte opp, inkl styret. Ordførar i Samnanger, Knut Harald Frøland, ønska oss velkomen. Nytt styre blei konstituert og utvida med 1 medlem, totalt 8 stk i styret frå 2019. Me fekk også ein interessant og lærerik omvisning av Anton og hans museum på Frøland. […]

Årsmøte-og tillitsvalgtkonferansen 2019

Årsmøtet i klubben vert tysdag 12.februar kl 1200 I lokala til Antons kulturhistoriske museum i Samnanger. Det er dei tillitsvalte som utgjer årsmøtet, og desse skal no ha fått innkalling. Saker som ein ynskjer å ta opp på årsmøtet(innkomne forslag), må være styret i hende 29.januar 2019, i samråd med vedtektene for klubben Om andre medlemer […]

Medlemsinformasjon etter årsmøte og tillitsvalgtkonferansen

Då var første ordinære årsmøte i «den nye» klubben, samt tillitsvalgtkonferansen avslutta for 2018. 16 av våre tillitsvalgte var med på heile, eller deler av arrangementa i tida 12.-14.februar i Norheimsund. Første dag var det årsmøte, med gjennomgang av året som har gått, og ein handlingsplan vart vedteken. Det vart vedteke å setje av 1/3 […]

Påminnelse årsmøte SAFE i KCA !

Minner medlemene på ekstraordinært årsmøte;   Scandic Neptun i Bergen onsdag 13. september kl 19-21 med påfølgende middag.   Nestleder Roy Aleksandersen og org. sekretær rederi Geir-Jonny Tvedt fra SAFE blir og med.   Saker; Valg. Organisering av SAFE-klubben i KCA videre mht. MODU og «fast»/landansatte.   Alle medlemer velkomne!   Med hilsen SAFE i […]

Ekstraordinært årsmøte SAFE-klubben KCA

Det blir ekstraordinært årsmøte i SAFE-klubben i KCA   Onsdag 13.september 2017 kl 19-21 på Scandic Neptun i Bergen.   Årsaken til årsmøtet no er at me vil få på plass ett styre med våre nye tilsette på Askeladden og Askepott. Me må og drøfte korleis me skal organisere klubben vidare. SAFE sentralt vil stille […]

Informasjon SAFE i KCA juni 2017

Juni byrja med møter med leiinga angåande reduksjon i bemanninga på base, personal og finans, samt ein del stillingsendringar på offshorebemanning. Alle dette gjeld skal no være informert. Det vart og informert om bortfall av framdriftsbonus for offshoretilsette, og at ein ynskjer ei form for belønning av mannskapa som har høgt nærvær, utan at det […]

Årsmøtet i SAFE-klubben KCA 2017

Mandag 20. februar 2017 kl 1000 Scandic Neptun, Bergen SAKLISTE; Valg av møteleder Godkjenning av innkalling Valg av referent og 2 til å skrive under referat Godkjenning av vedtekter/utvide styret pga. KCA Modu Godkjenne regnskap Budsjett Kontingent lokal andel Handlingsplan 2017 Innkomne forslag Valg av nestleder, sekretær, evt. styremedlem, valgkomite og revisor. Årsmøtet blir åpent […]

Informasjon om årsmøte 2016

Årsmøte SAFE-klubben i KCA Årsmøtet i SAFE i KCA blir mandag 8. februar 2016 kl 10 på Scandic Neptun i Bergen. Årsmøtesaker i fylgje vedtekter. Årsmøtet er ope for tillitsvalgte og medlemer, då me framleis har få skifttillitsvalgte. På valg i år er; Leiar 2 styremedlemer Varamedlemer Forslag til kandidatar kan ein gje til Bård […]