Kontrakter Statoil – KCA

KCA Deutag Drilling Norge AS har som kjent levert nye priser m.m. til Statoil, blant annet for de felt vi allerede har boring på, samt de andre faste installasjonene med noen unntak (Kvitebjørn/Veslefrikk). SAFE klubben i KCA har vært med på deler av drøftelsene internt, men fagforeningene er ikke kjent med hverken pris eller bemanning […]

Valg styre KCA Deutag Drilling Norge AS

Alle ansatte skal ha fått tilsendt informasjon om nominerte kandidater til styret, samt stemmeseddel og konvolutter. Styret I SAFE-klubben oppfordrer alle våre medlemer å bruke sin stemmerett. Kandidat for SAFE og Lederne i KCA er vedlikeholdsleder Helge Skorge. Dette er selvsagt ett fritt valg 🙂 Men, LO/IE har i tidligere år vært flinke å organisere […]

Storkontakt til KCA Deutag!

Som de fleste sikkert har fått med seg, så ble KCA Deutag Drilling Norge tildelt kontrakten med å bemanne opp to Cat J rigger for Statoil. Dette er en milepæl for KCA og vil bety enormt mye for selskapet i mange år fremover. Vi i Safe KCA Deutag gratulerer de som har vært med på […]

Husk styrevalget i KCA

SAFE i KCA ønsker å være representert i styret, husk og gi din stemme! Valg av styret i Kca Deutag. Styret i Safe oppfordrer alle våre medlemmer til og bruke stemmeretten, samt gjøre våre medlemmer oppmerksom på hvem som representerer klubben SAFE. Nominerte kandidater i Safe i Kca Deutag : Bjarte Lygre Per Gerhard Hallem […]

Info til alle Safe medlemmer

Informasjon om bemanningssituasjonen i KCA Deutag og litt til. I dag utgår frist for innsending av nominasjonsseddelen til kandidater til styret i Kca Deutag, styret håper de fleste har send inn sine forslag. Det har vært en økende kontakt med Safe klubben, der vi har mottatt mange henvendelser fra medlemmer med forskjellige spørsmål og problemstillinger. […]

Safe ønsker representant/er til styre i Kca Deutag Drilling Norge AS

Safe ønsker representant/er til styre i Kca Deutag Drilling Norge AS Husk innsending av Nominasjonsseddel ! Har vi noen forslag til kandidater? 3 representanter + 5 vararepresentanter. Nominasjonsforslagene må være valgstyret i hende senest 17. Januar. Vil du være med å bestemme?