Ingen streik på rederiområdet

I natt  godtok me ei skisse frå Riksmeklaren i mellomoppgjeret på rederiområdet.  På denne avtalen hadde me streikerett også i år. Lønsoppgjera på rederiområdet har vært svake dei siste åra, og oppgjeret i år gav oss lite av det me har mista, men er på linje med andre oppgjer innan bransjen.  Og de kan være trygg […]

Streika på område rederi er over!

10 dagar etter at me iverksette første streikeuttak, er streika no over. Me fekk fullt gjennomslag på pensjonssaka, og alle framforhandla tillegg vert etterbetalt frå 1. juni 2018. Sjølvsagt kunne me ynskje oss meir på økonomi, men det ville vært uforsvarleg å streike lenge for å oppnå eit marginalt tillegg. Etter ein telefonrunde i forhandlingsutvalet […]

Spørsmål og svar under streik m.m

Prosess under streik, lønn, osv Vanlige spørsmål og svar, les mer her: FAQ om streiken SIO hjemmeside

Streikehefte for SAFE-medlemmer

Her er litt informasjon om arbeidskonflikten som medlemmene bør sette seg inn i om det skulle bli streik. Se vedlagt hefte på pdf. Streikehefte SAFE