Styret i SAFE-klubben KCA Deutag 2022

Etter val på årsmøtet i klubben 15.mars 2022, har me fylgjande styre; Leiar;                                      Bjarte Lygre 1 år Nestleiar sokkel/faste Raymond Magnussen Oseberg B Boredekksarb. 2 år Nestleiar Modu Kristian Stange Askeladden Elektriker 1 år Styremedlemer Andreas Åsebø Oseberg C/Øst Boredekksarb. 1 år Knut Mogen Askeladden Tårnarbeider 1 år Øystein Sulen Ringhorne Boresjef […]

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag etter årsmøtet 2021

Leiar; Bjarte Lygre 2 år Nestleiar sokkel/faste Raymond Magnussen Oseberg B Boredekksarb. 1år Nestleiar Modu Kristian Stange Askeladden Elektrikar 2 år Styremedlem Andreas Åsebø Oseberg C/Øst Boredekksarb. 2 år Styremedlem Knut Mogen Askeladden Tårnarbeidar 2 år Styremedlem Øystein Sulen (ny) Ringhorne Boresjef 2 år Styremedlem Bjørn Solbakk Askeladden DVO 2 år Styremedlem Stig Olav Larsen […]

Nytt styre i SAFE i KCA Deutag

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag etter årsmøte 13.februar 2018 Leiar: Bjarte Lygre Kvitebjørn/land 1 år Nestleiar MODU: Bjørn Tore Jensen Askeladden 1 år Nestleiar sokkel/land: Raymond Magnussen Oseberg B 2 år Styremedlemer: Espen Johnsen Askepott 1 år Dan Frode K. Hauge: Gullfaks A 1 år Kristian Stange Askeladden 2 år Per Gerhard Hallem Gullfaks B […]

Septemberinformasjon fra SAFE i KCA

Nytt styre – årsmøte Lokale lønnsforhandlingar Årsmøte og nytt styre; Det var ekstraordinært årsmøte i SAFE-klubben i KCA onsdag 13. September 2017 i Bergen.  Det var om lag 20 deltakerar på årsmøtet. Det vart vedteke å utvide styret med 5 representantar frå KCA Deutag MODU. Etter valg har styret følgjande samansetning fram til ordinært årsmøte […]

Det nye styret for 2017 og årsmelding

Styret i SAFE-klubben i KCA Deutag Drilling Norge AS etter årsmøtet 20. Februar 2017; Leder; Per Gerhard Hallem (ikke på valg ) Nestleder; Bjarte Lygre (2 år) Styremedlemmer; Bård Arne Thowsen (2 år) Dan Frode Hauge Karlsen (ikke på valg ) Raymond Magnussen (ikke på valg ) Varamedlemmer; Roy Vegar Hope (2 år) Hallvard Herland […]

SAFE i KCA 2015

Per Gerhard Hallem                     leder                                    (GFB) Bjarte Lygre                                   nest leder                            (GFC) Roy Vegar Hope                            styremedlem                      (OSB) Bård Arne […]

Godtgjørsle for overtid/utkalling

Der finnes ingen arbeidsrett dom på dette punktet. Men Statoil praktiserer medgått tid under debrief og HMS-møter. Når det «jobbes» fysisk som utsjekk av brannskap med påfølgende oppgraderinger/ påfyll osv. betales normal overtid. Utkall med minimum to timer i kompensasjon, utbetales kun når du kalles ut uforutsett etter ordinær arbeidstid. Tariffavtalen regulerer dessverre ikke tydelig […]

Valg styre KCA Deutag Drilling Norge AS

Alle ansatte skal ha fått tilsendt informasjon om nominerte kandidater til styret, samt stemmeseddel og konvolutter. Styret I SAFE-klubben oppfordrer alle våre medlemer å bruke sin stemmerett. Kandidat for SAFE og Lederne i KCA er vedlikeholdsleder Helge Skorge. Dette er selvsagt ett fritt valg 🙂 Men, LO/IE har i tidligere år vært flinke å organisere […]

SAFE info jan 15

Her følger litt informasjon fra styret januar 2015 Politisk streik 28. januar 2015; Alle medlemmer som er på jobb, vert oppmoda om å delta i politisk markering mot forslag til endringene i AML . Aksjonen vil vare fra kl 14-16, men forutsetter at brønnsituasjonen tillet dette. Bedrifta er varsla om ovanforståande. Fagbevegelsen til politisk streik […]

Fagbevegelsen til politisk streik 28. januar til forsvar for AML

LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven». De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige […]