Tillitsvalgte

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag 2021 – 2022

Nestledere

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Pensjon/PTS/tillitsvalgt Modu

Ansvarlig for nett og sosiale media