Tillitsvalgte

 

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag 2022 – 2023

 

Pensjon/PTS

Nettredaktør/Ansvar for sosiale media