Vi er i gang: Landsmøte 2024

Vi er i gang: Landsmøte 2024

SAFE har samlet rundt 100 delegater til to dager med faglig påfyll, gjennomgang av regnskap, samhold og inspirasjon på Quality Airport Hotel Stavanger. 

For første gang som forbundsleder ønsket Raymond Midtgård delegatene velkommen, og han uttrykte sin glede over å se så mange engasjerte tillitsvalgte samlet for å diskutere og forme fremtiden for organisasjonen vår.

Først på agendaen var regnskapet for 2023, og økonomiansvarlig Roselyn Riley redegjorde for SAFE sin pengebruk.

Roselyn Riley Foto: Rebecca Bjerga

Riley presenterte en detaljert oversikt over SAFE sine finanser, med fokus på transparent økonomistyring og ansvarlig bruk av midler. Delegatene fikk muligheten til å stille spørsmål og få klarhet i SAFEs økonomiske situasjon, noe som bidrar til åpenhet og økt tillit.

Videre i dag er det satt av tid til beretninger, rapporter fra råd og utvalg, områdeutvalg, samt en gjennomgang av årets tariffoppgjør så langt.

Rune Hundhammer, områdeleder på direkteavtaler ROV Foto: Rebecca Bjerga

Landsmøtet er en viktig arena for å styrke fellesskapet blant våre tillitsvalgte og klubber. Dette bidrar til å bygge et sterkt og samlet forbund, som er essensielt for å kunne jobbe effektivt for medlemmenes interesser.